Förankring

Förankring

En mycket bred professionell förankring har uppnåtts.

  • Införande av kvalitetsregistret stöds av ämnes/specialistföreningarna inom de områden som närmast berörs av registret.
  • De fackliga organisationerna för legitimerade yrkesgrupper inom tandvården, Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarföreningen, Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening stöder arbetet med inrättande av ett register.
  • Samtliga tandvårdschefer i landet stöder genom Sveriges Folktandvårdsförening registret och planerar att delta.
  • De privata vårdbolagen Praktikertjänst och Colosseum Smile stöder deltagande i registret.
  • Forskare vid odontologiska fakulteter inom ämnesområdena karies och parodontologi stöder registret.