Frågor och svar

Frågor och svar

Vi är måna om att ha korrekta uppgifter och kunna rätta dina uppgifter om de är fel.
Vi kan på så vis ta bort dina uppgifter om du begär det.
Dina uppgifter kvalitetssäkras i SKaPa och ligger till grund för en bättre vård av såväl dig som andra patienter.
Du kan när som helst kontakta din tandklinik och tala om att du inte vill medverka i registret.
Nej, bara vad som tandvården utfört och på vilka grunder.