Vårdpersonal

Vårdpersonal

Nationella kvalitetsregister är till  för uppföljning och utvärdering av vården. SKaPa är uppbyggt för de orala folksjukdomarna karies och parodontit. Anslutning av landets folktandvårdsorganisationer till SKaPa pågår och beräknas vara fullföljt i och med utgången av 2015. Även privata vårdgivare stöder SKaPa. En första mottagning inom Praktikertjänst har anslutits.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta SKaPa, se under Kontakt.

Om din klinik behöver fler patientbroschyrer gör du en beställning via skapa@liv.se