Kontakta oss

Kontakta oss

skapaliv@liv.se
054-61 50 00
Hans Ö

Hans Östholm

Registerhållare. Deltagare i det verkställande utskottet och styrgruppen

070-331 42 41
Inger

Inger von Bültzingslöwen

Bitr. registerhållare, övertandläkare. Deltagare i det verkställande utskottet, styrgruppen, vetenskapliga rådet och referensgrupp PROM.
070-3922072
Lars

Lars Gahnberg

Professor. Deltagare i det verkställande utskottet och det vetenskapliga rådet.
070-6408418
My

My Hagestål

Systemförvaltare
054-619631
Ingela

Ingela Kierkegaard Thudin

Verksamhetsanalytiker
054-619640
Gunnar Ekbäck

Gunnar Ekbäck

Docent. Deltagare i referensgrupp PROM.
070-5138884
Per H

Per Hjalmarsson

Verksamhetsutvecklare, tandläkare
054-618491
kontakt_utan_bild

Daniel Gustafsson

Systemutvecklare
054-614144
kontakt_utan_bild

Tobias Jonasson

Systemutvecklare
054-619585
kontakt_utan_bild

Henrik Landtmanson

Landstingsarkivarie, PUL-frågor
054-614199
kontakt_utan_bild
kontakt_utan_bild