Resultat

Resultat

SKaPa använder Microsoft Reporting Services som rapportverktyg, SharePoint används som en portal för att nå rapporterna på ett användarvänligt sätt.

Resultat finns presenterade i årsrapporter.