Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd

Rådets uppgifter är att:

• Vara rådgivande till registerhållaren och styrgruppen när det gäller frågor av principiell vetenskaplig art som ställs angående uttag av registerdata för forskning.

• Bedöma inkomna ansökningar angående uttag av registerdata som ska användas för forskningsändamål.

• Formulera ett beslutsunderlag till SKaPas styrgrupp.

• Ta fram rutiner för ansökningsförfaranden.

Rådets primära uppgift är inte att ge råd till enskilda externa forskningsprojekt. Rådet sammanträder två gånger per år. Ansökningar om att få tillgång till data från SKaPa för forskningsändamål bör sändas till rådet senast tre veckor innan rådets sammanträde. Information om rådets sammanträden, guide/anvisningar för forskare och blanketter för ansökan kommer att finnas tillgängliga på SKaPas hemsida. SKaPa välkomnar initiativ till forskning som använder de unika data som byggs upp i SKaPas databas.
SKaPas vetenskapliga råd:

Lars Gahnberg, professor, ordförande

Dan Ericson, professor

Mats Lundström, professor

Jan Wennström, professor

Inger von Bülzingslöwen, övertandläkare