Dokument till vårdutvecklingsprojekt

Dokument till vårdutvecklingsprojekt

Nedan presenteras de tre mallar som använts vid projektet: ”Vårdutveckling inom tandvården med hjälp av registerdata”
A3 är en sammanfattningsblankett som kan skrivas ut på pappersstorlek A3 och som används inom förbättringsmetoden lean. Blankettens delar beskriver målet med projektet, problembeskrivning, idéer som testas, mätmetod och analys av genomförda tester.

Bild5

För att fördjupa dokumentationen av problembeskrivningen används fiskbensdiagrammet. Fiskbensdiagram används främst för att finna orsakerna till ett problem och problemets troliga grundorsaker.

Bild4

PGSA-hjulet är ett bra hjälpmedel för att på ett strukturerat sätt testa olika förbättringsidéer på arbetsplatser. Testet består av fyra faser: planera (P), göra/pröva (G), studera (S) och agera/lära (A). Varje förändring som vi hoppas ska leda till en förbättring testas med hjälp av PGSA-hjulet.

Bild3

Här kommer du finna en manual kring vårdutveckling. Manualen är framtagen tillsammans med Qulturum, centrum för utveckling och förbättringsarbete, region Jönköpings län.