Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016

Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016

Ytterligare ett projekt inom ramen för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata i SKaPA, planeras genomföras under perioden 2015-2016. Projektet kommer att bedrivas i Kalmars, Örebros och Östergötlands län. En privat tandklinik på Gotland, vilken är ansluten till Praktikertjänst, deltar också. Samarbetspartner blir liksom 2013-2014, Qulturum, Region Jönköpings län.