Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

Hans Östholm, registerhållare

Inger von Bültzingslöwen, bitr. registerhållare

Bent Petersen, tandvårdschef

Irene Smedberg, utvecklingschef

Dan Ericson, professor

Jan Wennström, professor

Katarina Konradsson, universitetslektor

Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef

Inger von Bültzingslöwen, övertandläkare

Hans Östholm, tandvårdschef, ordförande

Hans Östholm, tandvårdschef

Inger von Bültzingslöwen, övertandläkare

Lars Gahnberg, professor

Lars Gahnberg, professor, ordförande

Dan Ericson, professor

Mats Lundström, professor

Jan Wennström, professor

Inger von Bültzingslöwen, övertandläkare

Kajsa Abrahamsson, docent

Inger von Bültzingslöwen, övertandläkare

Gunnar Ekbäck, docent

Catharina Hägglin, övertandläkare

Elisabeth Wärnberg Gerdin, tandvårdsstrateg

Ann-Christine Larsson-Bolle, kvalitetsansvarig tandvård

Sigvard Åkerman, professor

Hans Östholm, registerhållare

Inger von Bültzingslöwen, bitr. registerhållare

My Hagestål, systemförvaltare

Ingela Kierkegaaard Thudin, verksamhetsanalytiker

Daniel Gustafsson, systemutvecklare

Tobias Jonasson, systemutvecklare

Gunnar Ekbäck, docent

Per Hjalmarsson, klinikchef