Analys, rapporter

Analys, rapporter

Årliga analyser och rapportsammanställningar sker. En rapportportal för deltagarorganisationerna, vilken ger möjlighet att se den egna organistionens data finns. Länken hittar du under knappen ”För deltagare”.